WAAROM DIT PLATFORM?

Het verschoningsrecht van meldkamercentralisten in strafzaken blijft de gemoederen bezighouden

Door recente ontwikkelingen staat het medisch beroepsgeheim verder onder druk. Steeds regelmatiger doen diensten belast met onderzoek naar en vervolging van strafbare feiten een beroep op meldkamercentralisten en ambulanceverpleegkundigen. Via dit platform willen de advocaten van sectorteam Zorg van TeekensKarstens advocaten notarissen daarom verder duidelijkheid en inzicht creëren in de uitoefening van het verschoningsrecht door hulpverleners in strafzaken.

Tegenstrijdige belangen

In deze kwesties staat het belang van waarheidsvinding lijnrecht tegenover het belang van het medisch beroepsgeheim. In het belang van waarheidsvinding doen opsporingsdiensten en vervolgingsdiensten een beroep op zeer uitzonderlijke omstandigheden op grond waarvan dan het medisch beroepsgeheim rechtmatig doorbroken mag worden. Maar zoals de woorden “zeer uitzonderlijke omstandigheden” al benadrukken, is hiervan slechts bij grote uitzondering sprake en alleen wanneer alle omstandigheden van het geval dit toelaten. Wij bemerken een forse toename in vorderingen om informatie bij meldkamercentralisten en ambulanceverpleegkundigen, en daarmee ook een forse toename in beklag- en rechtszaken tegen deze vorderingen.

Hoeder van het medisch beroepsgeheim

Als hoeder van het medisch beroepsgeheim gaan wij daarom graag namens en met zorginstellingen en hulpverleners de dialoog aan, juist ook richting politie en justitie. Dit platform dient betrokkenen bij elkaar te brengen en met elkaar in dialoog te brengen. Daarnaast dient dit platform ook als informatiebron voor die hulpverleners en bestuurders uit het veld die voor deze belangrijke afweging staan en komen te staan.