Nieuws

Via onderstaande publicaties informeren wij u over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van het medisch beroepsgeheim.

Recht op inzage nabestaanden

Nabestaanden hebben sinds 1 januari 2020 onder omstandigheden een wettelijk recht op inzage in en afschrift van het medisch dossier van een overleden patiënt. Dit recht is vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Voor inwerkingtreding van de wet kon een hulpverlener nabestaanden soms al inzage geven op basis van rechtspraak, bijvoorbeeld bij een ‘zwaarwegend belang’.