Toolkit Medisch Beroepsgeheim

Een handige checklist over hoe u met het medisch beroepsgeheim moet omgaan bij een strafrechterlijk onderzoek.

Dit document is door TeekensKarstens advocaten notarissen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Dit laat onverlet dat een deel van de informatie in dit document door het verloop van de tijd op enig moment achterhaald kan zijn. Gebruik van de inhoud van dit document is op eigen verantwoordelijkheid. TeekensKarstens advocaten notarissen accepteert geen aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik van de inhoud van dit document. Hebt u vragen over de inhoud van dit document, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Menig hulpverlener krijgt er vroeg of laat mee te maken: een vordering om informatie te delen in het belang van een strafrechterlijk onderzoek.

Hoe gaat u hier mee om, waar moet u rekening mee houden en wat zijn uw rechten en plichten?

Deze toolkit vormt een checklist over hoe u met het medisch beroepsgeheim in die situatie dient om te gaan. Gebruik deze toolkit als handleiding om stap voor stap de juiste afweging te maken en een goede beslissing te maken.