VRAAG & ANTWOORD


“Wij geven graag antwoord op de meest gestelde vragen uit de praktijk.”

Wat is het belang van het medisch beroepsgeheim?

Welke informatie valt onder het medisch beroepsgeheim?

Voor wie geldt het medisch beroepsgeheim?

Wat houdt het verschoningsrecht in?

Heeft de meldkamercentralist een medisch beroepsgeheim?

Zijn er uitzonderingen op het medisch beroepsgeheim?

Ten opzichte van wie geldt het verschoningsrecht?

Moet ik als getuige verschijnen als ik een verschoningsrecht heb?

Is het beroepsgeheim ook van kracht na het overlijden van de patiënt?

Wat zijn de gevolgen van het schenden van het medisch beroepsgeheim door de meldkamercentralist?

Heeft een uitgiftecentralist ook een medisch beroepsgeheim?

Wordt uw vraag hier niet beantwoord?


“Neem dan gerust en vrijblijvend contact op voor het antwoord.”